UAV

TECHNOLOGIE IMPLEMENTACJI

Usługi / Projektowanie / Szkolenia


GEOTREKK

Specjalizujemy się w tworzeniu i implementacji mechatronicznych i informatycznych systemów bezpilotowych, w tym wykorzystujących UAV

Nasza działalność opiera się na 3 podstawowych filarach:

Świadczenie usług

Komparatystyka zobrazowań. Analiza wieloaspektowa porównawcza danych i zobrazowań uzyskiwanych przez drony, usługi wykrywania korelacji, trendów, pod konkretne potrzeby i zamówienia, tworzenie map syntetycznych . Polskiej mapy agro, usługi w chmurze, big data itd.

Projektowanie

Specjalizowanego , dedykowanego oprogramowania osprzętu, dedykowanych systemów konfiguracji dronów, stystemów zawierających drony, rozwiązań teleinformatycznych i systemów analizy zobrazowań.

Szkolenia

Szkolenia operatorów systemów dronowych, szkolenia obsługi dedykowaneo osprzętu. Szkolenia w zakresie nowych zastosowań, szkoła filmowców dronowych.

ZAKRES USŁUG

Poniżej przedstawiamy przykładowe zastosowania - w celu otrzymania szczegółowej oferty - zapraszamy do kontaktu

 • Planowanie i analiza zobrazowań dronowych,
 • Planowanie miejsc poboru próbek substancji gazowych, ciekłych i stałych, 
 • Analiza pobranych próbek, tworzenie i zarządzanie bazami danych takich próbek,
 • Analiza zobrazowań i porównania zobrazowań z różnych źródeł,
 • Analiza i planowanie zastosowań dronów, 
 • Big data historycznych i aktualnych wieloźródłowych zobrazowań konkretnych obszarów,
 • Tworzenie i zarzadzanie baz danych o zanieczyszczeniach, koncentracji pierwiastków itd, 
 • Analityczna ocena stanu wałów, osuwisk, rowów, umocnień, obiektów, ocena zagrożenia katastrofa budowlana i geologiczną, 
 • Tworzenie modeli zarzadzania systemami używającymi drony

PROJEKTOWANIE

 • Specjalizowane oprogramowanie osprzętu bezpilotowych aparatów latających (wciągarki, próbkopobieraki, wyrzutniki, znaczniki radio, świetlne, dźwiękowe, pakiety ratunkowe), 
 • Oprogramowanie i konfiguracja stacji sterowania, stacji translacyjnych,
 • Projektowanie systemów zarządzania danymi w czasie rzeczywistym, 
 • Systemy nadzoru z aerostatami obserwacyjnymi na uwięzi, 
 • Oprogramowanie obróbki danych pod specyficzne zastosowania, 
 • Systemy sprzęgania danych i systemów dronowych z danymi satelitarnymi.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Geotrekk S.A.
ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4, 31-127 Kraków
KRS: 0000390913, REGON: 143146566, NIP: 5252510967

centrala@geotrekk.pl

Copyright ©2021 Geotrekk S.A.